🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Štvrtok

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506541001 1