🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stará Turá

Trenčiansky kraj

Starosta/primátor: PharmDr. Leopold Barszcz

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506524001 1 Základná škola Jedáleň Komenského 320/1, Stará Turá
506524002 2 Základná škola Hurbanova ul.č.128/25, Stará Turá
506524003 3 Požiarna zbrojnica Mýtna ul. 554/18, Stará Turá
506524004 4 býv. Detské jasle - PREVAK Jiráskova ul. prízemie č.168/16, Stará Turá
506524005 5 Dom kultúry Javorina - učebňa č.78 č. 378/55, Stará Turá
506524006 6 Dom kultúry Javorina - bývalá kaviareň č. 378/55, Stará Turá
506524007 7 Drgoňova Dolina, Požiarna zbrojnica - I.poschodie č.d.1239
506524008 8 Kultúrny dom č.d. 1569 Paprad
506524009 9 Požiarna zbrojnica Topolecká č.d.2118
506524010 10 Súš, budova Požiarnej zbrojnice č.d. 2462

Unable to display PDF file. Download instead.