🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stará Lehota

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506516001 1