🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Modrovka

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
506257001 1 0 0