🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kočovce

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506125001 1
506125002 2
506125003 3