🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horné Srnie

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
506036001 1
506036002 2