🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Adamovské Kochanovce

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505838001 1