🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Žitná - Radiša

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505811001 1