🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Velušovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505749001 1