🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľké Ripňany

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505714001 1
505714002 2
505714003 3

Unable to display PDF file. Download instead.