🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trebichava

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505595001 1