🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Slatinka nad Bebravou

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505480001 1