🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nitrianska Blatnica

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
505234001 1 732 0