🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Malé Kršteňany

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
505129001 1