🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Šaštín - Stráže

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504891001 1
504891002 2
504891003 3

Unable to display PDF file. Download instead.