🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Smrdáky

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504831001 1