🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Radošovce

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
504742001 1 478 0
504742002 2 0 0