🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Polianka

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504661001 1