🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Mokrý Háj

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504564001 1