🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kopčany

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504459001 1
504459002 2