🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Brezová pod Bradlom

Trenčiansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504262001 1
504262002 2

Unable to display PDF file. Download instead.