🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zemianske Sady

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504181001 1