🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľký Grob

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504149001 1