🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tešedíkovo

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
504068001 1
504068002 2
504068003 3

Unable to display PDF file. Download instead.