🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hrubý Šúr

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503801001 1