🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trávnica

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503606001 1