🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Semerovo

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503533001 1