🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Radava

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503495001 1