🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Mojzesovo

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503398001 1