🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Malá nad Hronom

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503347001 1