🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lipová

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503321001 1
503321002 2