🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dvory nad Žitavou

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
503177001 1 0 0
503177002 2 0 0
503177003 3 0 0
503177004 4 0 0