🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dubník

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503169001 1
503169002 2