🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bíňa

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503088001 1