🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bešeňov

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503070001 1