🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Andovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503029001 1