🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nové Zámky

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
503011001 1 Základná škola, G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským G. Czuczora 10
503011002 2 Základná škola, G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským G. Czuczora 10
503011003 3 Základná škola, G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským G. Czuczora 10
503011004 4 Základná škola, G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským G. Czuczora 10
503011005 5 Základná škola, G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským G. Czuczora 10
503011006 6 Stredná odhorna škola dopravy a služieb Jesenského 1
503011007 7 Základná škola Hradná 22
503011008 8 Základná škola Hradná 22
503011009 9 Základná škola Hradná 22
503011010 10 Základná škola Hradná 22
503011011 11 Materská škola Šoltésovej 12
503011012 12 Materská škola Šoltésovej 12
503011013 13 Základná umelecká škola Jánošíkova 1
503011014 14 Základná škola G. Bethlena 41
503011015 15 Základná škola G. Bethlena 41
503011016 16 Základná škola Nábrežná 95
503011017 17 Základná škola Nábrežná 95
503011018 18 Spojená škola Komárňanská 28
503011019 19 Spojená škola F. Rákócziho 5
503011020 20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. odštepný závod Nové Zámky Ľanová 17
503011021 21 Základná škola Mostná 3
503011022 22 Základná škola Mostná 3
503011023 23 Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM Letomostie 3
503011024 24 Gymnázium Nové Zámky M. R. Štefánika 16
503011025 25 Materská škola — Óvoda P. Blahu 23
503011026 26 Denné centrum seniorov Podzámska 6
503011027 27 Základná škola Devínska 12
503011028 28 Základná umelecká škola SNP 5
503011029 29 Regionálne osvetové stredisko SNP 32
503011030 30 Základná škola Devínska 12
503011031 31 M. R. Štefánika 80 M. R. Štefánika 80
503011032 32
503011033 33
503011034 34
503011035 35
503011036 36
503011037 37

Unable to display PDF file. Download instead.