🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyšné nad Hronom

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502952001 1