🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľký Ďur

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502936001 1
502936002 2