🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľké Turovce

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
502928001 1 0 0