🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Starý Tekov

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502766001 1