🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Sazdice

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502723001 1