🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Podlužany

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
502669001 1 0 0