🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kalná nad Hronom

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502413001 1