🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Čajkov

Nitriansky kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502111001 1