🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zlaté Klasy

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
502022001 1
502022002 2