🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rohovce

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501891001 1