🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kútniky

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501719001 1
501719002 2