🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Jahodná

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501654001 1