🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Horný Bar

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
501603001 1
501603002 2